Udział w badaniach naukowych

Koła naukowe = studenci + naukowcy

Wiedza i umiejętności zdobywane w trakcie zajęć mogą być pogłębiane w ramach kół naukowych, czy też poprzez bezpośrednią pracę najzdolniejszych studentów w prowadzonych na wydziale badaniach naukowych. Te formy aktywności pozwalają studentom rozwiązywać nowe i ciekawe problemy zarówno o charakterze praktycznym, jak i naukowym, a jednocześnie uczą pracy w zespole.

Studenckie koła naukowe pionu hutniczego AGH

Mikroelektronika z AGH stosowana jest w produktach firm zagranicznych

Pracownicy naukowi z AGH wykorzystując nanotechnologie do granic możliwości opracowują nowe produkty i rozwiązania, które kupowane są przed duże firmy o zasięgu międzynarodowym. Przykładem jest współpraca prowadzona od wielu lat pomiędzy Katedrą Metrologii i Elektroniki AGH, a japońską firmą Rigaku Corporation. Firma ta specjalizuje się w budowie aparatury dla potrzeb dyfraktometrii i spektrometrii promieniowania X. Produkty firmy Rigaku sprzedawane są na całym świecie i wykorzystywane są do badania materiałów, sprawdzania jakości, a także w przemyśle motoryzacyjnym, elektronicznym, farmaceutycznym, chemicznym, kryminalistyce itd. Dzięki rozwiązaniom z AGH w zakresie mikroelektroniki firma Rigaku Corporation wprowadziła na rynek światowy nowe systemy detekcyjne zwiększające dokładność wykonywanych pomiarów i jednocześnie pozwalające na skrócenie czasu ich trwania ponad 100 razy. Korzyści są obustronne, a studenci i doktoranci z AGH wyjeżdżają na praktyki wakacyjne do Japonii.

Informacja w publikacji „Innnowator AGH”

Informacja PAP

Mikroelektronika dla potrzeb dużych eksperymentów naukowych

Naukowcy z AGH współpracują z ośrodkami takimi jak:

 

Projektowanie układów scalonych w najnowszych technologiach

Zespół Mikroelektroniki  w Katedrze Metrologii i Elektroniki WEAIiIB AGH zajmuje się projektowaniem oraz badaniami specjalizowanych układów scalonych wysokiej skali integracji. Liderzy zespołu pracując zarówno w kraju jak i za granicą posiadają 20-letnie doświadczenie w projektowaniu układów scalonych. Zespół, za pośrednictwem EUROPRACTICE, wysyła do produkcji 6-10 specjalizowanych układów scalonych rocznie do fabryk w Europie Zachodniej, USA i na Dalekim Wschodzie. Badania naukowe są prowadzone w najnowszych technologiach nanometrycznych (np. CMOS 90 nm i 40 nm) oraz w technologiach 3D, co spotyka się z uznaniem zarówno w Polsce, jak i na świecie. Wiele układów scalonych zaprojektowanych z ich udziałem znalazło zastosowanie w nowoczesnych eksperymentach naukowych oraz aplikacjach komercyjnych. W ciągu ostatnich 7 lat pracownicy zespołu opublikowali ponad 150 publikacji naukowych (z czego 45 na liście filadelfijskiej), uzyskali 10 projektów z Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na łączną kwotę ponad 10 mln PLN oraz z sukcesem wykonali 9 projektów międzynarodowych (w tym 6 z partnerami przemysłowymi z zagranicy).

IEEE Solid-State Circuits Society

IEEE (ang. Institute of Electrical and Electronics Engineers) jest organizacją skupiającą profesjonalistów (ponad 400 tys. członków) z całego świata z takich dziedzin jak elektryka, elektronika, telekomunikacja, inżynieria komputerowa i informacyjna, automatyka i robotyka, biomedycyna, i wielu innych. IEEE publikuje ok. 30% światowej literatury w obszarze swojego działania tematycznego w postaci ponad 100 czasopism technicznych. IEEE podzielona jest na struktury o charakterze tematycznym (oddziały), a najbliższy mikroelektronice jest IEEE Solid-State Circuits Society (IEEE SSCS).

Wielu członków IEEE SSCS w Polsce pochodzi właśnie z AGH i dlatego nasza uczelnia w ramach spotkań IEEE SSCS gości wybitnych wykładowców przyjeżdzających z całego świata, aby podzielić się swoja wiedzą i doświadczeniem. W spotkaniach biorą udział zarówno nauczyciele akademiccy, doktoranci, jak i studenci. Spotkania mają charakter wykładów lub krótkich specjalistycznych kursów. Więcej informacji na temat spotkań można znaleźć w aktualnościach.

Na styku mikroelektroniki i neurobiologii

Człowiek od stuleci zainteresowany był działaniem złożonych systemów neurobiologicznych, takich jak mózg czy siatkówka oka. Systemy te zbudowane są z olbrzymiej ilości komórek neuronowych, np. mózg człowieka składa się z około 100 mld, a siatkówka z ponad 100 mln neuronów. Poznanie zasad działania złożonych systemów neuronowych wymaga budowy wielokanałowych systemów pomiarowych, rejestrujących pracę jak największej liczby neuronów równocześnie. Tego typu systemy budowane są na Wydziale EAIiIB AGH w Krakowie i wykorzystywane przez neurobiologów w ośrodkach naukowych w kraju i za granicą. Badania te mają na celu mają na celu znalezienie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące sposobu przetwarzania i kodowania informacji w systemach neuronowych, zmierzają do budowy neuroprotez, neurostymulatorów czy też dają impuls dla poszukiwania bardziej efektywnych algorytmów przetwarzania informacji.

Link do informacji w publikacji „Innowator AGH”

Ciekawe linki do rezultatów prac innych zespołów badawczych na świecie: 1 2

Wsparcie przemysłu

AGH jest członkiem Cadence Academic Network oraz ma status LabVIEW Academy, jest subskrybentem w programie Microsoft Azure Dev Tools for Teaching.

Academic_NetworkPrint