Ogłoszenia: Praca / Doktorat

Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie znajdą zatrudnienie w firmach związanych z projektowaniem mikroelektroniki i mikrosystemów elektronicznych oraz ich oprogramowaniem, a także u producentów aparatury medycznej, elektroniki samochodowej i przemysłowej, sprzętu komputerowego, w firmach o profilu elektroenergetycznym, a także w wielu innych przedsiębiorstwach związanych z elektroniką, systemami wbudowanymi i ich oprogramowaniem. Wysoki poziom kadry akademickiej współpracującej z wieloma uczelniami i firmami zagranicznymi oraz duży nacisk na umiejętności praktyczne studentów, kontakt z najnowocześniejszym sprzętem, technologiami i oprogramowaniem, aktywna wymiana międzynarodowa w ramach programu ERASMUS oraz czynny udział w badaniach naukowych i międzynarodowych projektach badawczych otwierają przed absolwentami szerokie perspektywy pewnej pracy i wysokich zarobków w wielu obszarach przemysłu związanego z nowoczesną elektroniką i jej zastosowaniami zarówno w kraju jak i na świecie.

PracaPraca

Absolwenci kierunku, posiadający wysokie kwalifikacje, znajdą zatrudnienie w Polsce u producentów aparatury medycznej (np. ASPEL, MES, Optinav), w firmach związanych z projektowaniem układów scalonych i mikrosystemów (np. Cadence Polska, Synopsys Polska, Techinsights, Vigo System, Twinteq, WB Electronics), u producentów elektroniki samochodowej (np. Delphi, Valeo), w firmach o profilu elektronergetycznym (np. ABB, Apator), a także w innych firmach związanych z elektroniką i systemami wbudowanymi (np. Ericpol, Motorola, Samsung, Siemens, Automatix).

 

Absolwenci kierunku Mikroelektronika w Technice i Medycynie mogą znaleźć zatrudnienie zarówno w kraju jak i za granicą między innymi jako:

– projektant mikrosystemów i układów scalonych w firmach związanych z projektowaniem układów scalonych i mikrosystemów

– projektant / programista u producentów aparatury medycznej

– inżynier elektronik u producentów elektroniki samochodowej

– inżynier w firmach o profilu elektroenergetycznym

– pracownik naukowo-badawczy w ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach badawczych, uczelniach technicznych

A także w wielu innych gałęziach przemysłu m.in. jako:

– inżynier do spraw testów z wykorzystaniem oprogramowania

– programista systemów wbudowanych

– projektant obwodów drukowanych

– inżynier ds. kompatybilności elektromagnetycznej

– serwisant zaawansowanych systemów pomiarowych

– przedstawiciel handlowy sprzętu pomiarowego, medycznego, profesjonalnych urządzeń przemysłowych

 

Losy absolwentów AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza monitoruje losy zawodowe swoich absolwentów. W 2013 roku w badaniu wzięło udział 2515 osób, które ukończyły studia na AGH. Czas od momentu ukończenia studiów do wypełnienia przez absolwentów ankiety nie przekraczał 6 miesięcy. Statystyki pokazują, że spośród pracujących absolwentów AGH umowę o pracę zawarło 73,2% respondentów, 20,4% zostało zatrudnionych w ramach umów cywilno- prawnych, a 5,4% założyło własną działalność gospodarczą. 80% absolwentów pracuje zgodnie ze swoim wykształceniem. Zgodność pracy z wykształceniem to wynik, który najbardziej oddaje potencjał programowy uczelni, ponieważ nie sam wskaźnik zatrudnienia jest tego miarą. To przede wszystkim praca zgodna z wyuczonym zawodem jest podstawowym sygnałem świadczącym o dostosowaniu profilu kształcenia do potrzeb rynku. Więcej informacji.