Projekty badawcze

Badania naukowe

Aktywność badawcza grupy koncentruje się na głównie na rozwoju wielokanałowych układów odczytowych dla neurobiologii, obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X, aplikacji fizyki wysokich energii, a w ostatnich dwóch latach również projektach RF. Wspólne cechy projektowanych układów scalonych to:

 • wielokanałowa architektura i małe rozrzuty parametrów,
 • niski pobór mocy i mała powierzchnia zajmowana na krzemie przez pojedynczy kanał,
 • mieszana (analogowo-cyfrowa) architektura z kompresją danych,
 • niskie szumy, ograniczenie przesłuchów,
 • nowe rozwiązania zużyciem zaawansowanych technologii submikronowych

Aktualne projekty badawcze

 • Charge sensitive amplifiers in submicron technology for use in pixel architectures for digital imaging (Wzmacniacze ładunkowe w technologiach submikronowych do zastosowań w architekturach pikselowych dla potrzeb obrazowania cyfrowego), MNiSW, Resarch project no. N N515 262235, 2007 – 2010,
 • Multichannel mixed-mode integrated circuits in 3D submicron technologies for readout of two-dimensional semiconductor detectors (Wielokanałowe mieszane układy scalone typu 3D w technologiach submikronowych do odczytu dwuwymiarowych detektorów półprzewodnikowych), MNiSW, Resarch project no. N N515 243037, 2009 – 2011,
 • Integrated readout electronics for matrix of semiconductor detectors with a large atomic number (Scalone układy elektroniki odczytu dla matryc detektorów półprzewodnikowych o dużej liczbie atomowej Z), MNiSW, Resarch project no. N N505 465838 , 2010 – 2011,
 • AIDA (Advanced European Infrastructures for Detectors at Accelerators) Project is coordinated by the RECFA Coordination Group for Detector R&D in FP7 programs and responds to the FP7-INFRASTRUCTURES-2010-1 call from the European Commission. The project will begin 1 February 2011 and will run for 4 years.
 • Multichannel interface for measurement and stimulation of live neural networks using application specific integrated circuits (Wielokanałowy interfejs do pomiarów i stymulacji żywych sieci neuronowych z wykorzystaniem specjalizowanych ukladów scalonych), MNiSW, Research Project no. R 01 0011 04,
 • A few confidential projects with industry

Projekty badawcze zrealizowane od 2007

 • New solutions of galvanic insulator for analog measurement signals (Nowe rozwiązania układowe galwanicznych izolatorów analogowych sygnałów pomiarowych), MNiSW, Research Project no R 01 012 01,
 • The development of integrated circuit design methods in submicron technology
  (Rozwój metod projektowania układów scalonych w technice submikronowej) – Resarch Project AGH-UST
 • Design of 64-channel fast readout ASIC for silicon strip detector. Rigaku Corporation, 3-9-12 Matsubara-cho, Akishima-shi, Tokyo, Japan
 • Digital techniques for medical X-ray imaging. MAGIC TRADING CORPORATION, a. s.Kuzmányho 940/11, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovakia
 • Development of Time-Over-Threshold front-end test ASIC for silicon strip detector readout. Gesellschaft für Schwerionenforschung mbH Planckstr. 1, 64291 Darmstadt, Germany